GLOBE TRAVELLER as (GT) har fått nytt namn:

..Globe Traveller Holding as.... kulturelle events - workshops - teambuilding - kommunikasjon og ledelsew


Under Globe Traveller Holding (GTH) vart det 1.januar 2016 registrert to nye selskap:

KULTURMIX as som tar over ansvaret for Kulturmix. Klikk på fan "DETTE ER KULTURMIX" øverst på sida, her.

ALLEGRO as som tar over ansvaret for undervisningsopplegga, med korseminar, workshops og dirigentkurs. http://www.pohildre.com/?page_id=6

GTH (sjå ikona øverst på sida).GTH produsere innhald og opplegg for spesial-sydde kurs i og utanfor.norden der kulturelle forskjellar spelar ei sentral rolle. Det meste er knytta opp mot musikk, sang, dans og mat, og vert tilpassa det utgangspunktet og dei referansane som deltakarane måtte ha.

Oppdragsgivarar som har hatt glede av GTH AS sine tenester, er mellom fleire:.Telenor, Hydro, Statoil, NAV, Den norske Kirke, Den norske Legeforening, Glaxo Smith Klein, Kirkelig Kultur-verksted, Kirkens Nødhjelp, KLM-Lahnstein Kjærre, NAV, NTHNU,Norges Musikkhøyskole Oslo, De Norske Rikskonsertene, Norges Korforbund, Sibeliusakademiet Finland, Pasto Universitet og Cartagena Universitet i Colombia, Nagaland Conservatory of Music India, National Concervatory, Aserbaidsjan.

Anne DahlOlafsen

har administrativ utdanning og mange års ærfaring som leiar innan offentleg etat og som utøvande pedagog.

Sidan 1998 har Anne M. Dahl Olafsen vore engasjert som arrangør og leiar av konferansar og seminar både i og utanfor Norden.
Siste åra har ho vore aktiv gjennom Globe Traveller, der ho har hatt ansvar både som turprodusent og som reiseleiar...
.wAnne Dah

Per Oddvar "prots" Hildre

er kanskje best kjend som dirigenten for koret SKRUK og som kursleiar for koristar og dirigentar rundt om i verden. Gjennom mange år har han drive med kulturprosjekt og kultursamarbeid i Peru, Ecuador, Colombia, New Orleans, i Aserbaidsjan og i India. Hildre har vore full tids freelancer sidan 1980 innan dei områda som GTH dekkjer. For tida underviser han to veker i året ved Azerbaijan National Conservatory i Baku, der han er utnevnt til Honorary Professor ved institusjonen.

Prots har utvikla eit nettverk av nasjonale artistar og kunstnarar over store delar av verda, som gjer at Globe Traveller kan by på heilt spesielle opplevingar.

Dette nettverket er spreidd over fleire land i Nord- og Sør-Europa, New Orleans og Los Angeles i USA, Ecuador, Peru og Colombia i Søramerika, Madagaskar og Camerun i Afrika, på Cuba, i Kina, Nepal, Bhutan, India, Tyrkia, Aserbaidsjan og Iran.

Kontakt på E-post: post@globetraveller.no

Frå Kulturmix i Bhutan - April 2015

Baños de Agua Santa Ecuador


Havana Cuba

Frå Kulturmix i Nagaland - Februar/Mars 2015

Frå Kulturmix Peru - Påska 2014
Frå Kulturmix Colombia - Påska 2013