BILDER

Vemodig å forlate Amazonas, men universitetskoret i Lima venta på oss.
Øving i Amazonas
Konsert på Universidad San Marco de Lima
 
 
 
 
 
Vemodig å forlate Amazonas, men universitetskoret i Lima venta på oss.
Øving i Amazonas
Konsert på Universidad San Marco de Lima